Profesjonalny pomiar czasu na zawodach sportowych

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na pomiar czasu zawodników nawet bardzo długiego biegu z dowolną ilością międzyczasów. Do mierzenia czasu używamy niezawodnych tagów pasywnych RFID. Wypożyczymy lub wydrukujemy numery startowe.

Czytaj dalej

Co oferujemy?zapisy

Zapisy i wyniki on-line

Udostępniamy platformę do zapisów online oraz wyniki online lub w formie tekstowej.Generic placeholder image

Obsługa biura zawodów

Zapewniamy obsługę biura zawodów lub udostępniamy organizatorom program umożliwiający dodawanie, usuwanie uczestników imprezy, zmienianie dystansu, numeru startowego, danych zawodnika itd.Generic placeholder image

Wyniki na zawodach

Oprócz wyników online w czasie zawodów, wyniki mogą być wyświetlane na projektorze/telewizorze oraz na stanowisku z tabletami, gdzie uczestnicy sami mogą wyszukać zawodnika poprzez wpisanie imienia, nazwiska lub numeru startowego.Generic placeholder image

Spiker

Udostępniamy tablet na którym zostanie wyświetlone imię i nazwisko oraz numer startowy zawodnika wbiegającego na metę.Generic placeholder image

Trudno dostępny międzyczas

Posiadamy lekkie urządzenia pomiarowe używane do pomiaru międzyczasów, dzięki czemu można je łatwo przetransportować w ciężko dostępne miejsca, gdzie zostanie zlokalizowane miejsce pomiaru.Generic placeholder image

Backup

Przekroczenie mety przez zawodników jest dodatkowo rejestrowane przez kamerę w razie jakichkolwiek niejasności.

Polityka prywatnościPolityka prywatności

Polityka prywatności 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych chcielibyśmy przedstawić Państwu cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli korzystacie Państwo z naszego newslettera otrzymujecie od nas informacje o ofertach, promocjach. Jeśli zapisaliście się Państwo na imprezy organizowane przez nas, to przetwarzamy wasze dane w celu organizacji imprez (np. potwierdzenie rejestracji, zmiany rejestracji, anulowanie rejestracji, potwierdzenie usług, informacje dotyczące reklamacji, informacje dotyczące ubezpieczeń, dokumentacji księgowej – faktury, itp.) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Rafał Baziak raasystem z siedzibą: ul. Makowa 3a,33-395 Mała Wieś

Cele przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na przygotowanie i świadczenie usług tj. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w organizowanych przez Fundację imprezach lub zawarciem umowy kupna-sprzedaży, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera). W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług związanych z uczestnictwem w organizowanych imprezach (w tym m.in. zawarcia umowy, realizacji zamówień/świadczeń, rozliczeń, komunikacji związanej z umową oraz ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego lub komunikatora). W tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli zostały podane nam jakieś dane opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; 

d) w celu kierowania treści marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach i promocjach. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ciągłości świadczenia usług wykonujemy kopie danych, tak więc Państwa dane będą także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.


Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po zakończeniu realizacji umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z przepisów związanych w szczególności z przepisami podatkowymi oraz sprawozdawczością a także do czasu przedawnienia roszczeń związanych z reklamacją lub rękojmią w celu obsługi reklamacji lub zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można zgłosić poprzez nasz adres e-maila lub list wysłany na adres podany poniżej, w części „Kontakt z Administratorem danych” 

Przekazywanie/ powierzanie/ udostępnianie danych osobowych/ profilowanie 

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz administratora, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług informatycznych, związanych z pomiarem czasu oraz innych usług koniecznych do wykonania umowy, dostawcy systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych lub audytowych, firmy ubezpieczeniowe współpracujące z nami w zakresie dotyczącym imprezy turystycznej, inni podwykonawcy zewnętrzni wykonujący obsługę klienta. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszarem Unii Europejskiej. 

Nie przewidujemy profilowania danych osobowych. 

Uprawnienia przysługujące naszym Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

a) do uzyskania informacji o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane. 

b) do sprostowania Państwa danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby administrator je przetwarzała) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli mamy przetwarzać Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także dane mają zostać przechowane w związku z Państwa roszczeniami); 

c) do przekazania Państwa danych, które zostały nam dostarczone i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane można samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Państwa żądanie zrobić to w Państwa imieniu; 

d) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

e) w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych przez administratora odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu można sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza Państwa prawa. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: rodo@raasytem.pl lub poczta tradycyjną na adres: ul.Makowa 3a, 33-395 Mała Wieś w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.

KontaktRAASYSTEM

ul. Makowa 3a
33 – 395 Mała Wieś
telefon: 606 607 797